TESTEN HOE SCHENDBAAR UW IT OMGEVING IS VAN BUITENAF

PERIODIEKE CONTROLE VAN UW IT OMGEVING

De bescherming van uw IT-infrastructuur is van groot belang voor uw bedrijfsvoering. Met onze penetratietest helpen we het risico op binnendringen van hackers te reduceren tot een absoluut minimum

WAT IS HET EN HOE WERKT HET ?

Een pentest is het opsporen van kwetsbaarheden en het simuleren langs waar een hacker kans maakt om te kunnen binnendringen. Waar een jaarlijkse of éénmalige penetratietest enkel een situatie schetst over hoe uw veiligheid er nu uitziet, gaat onze oplossing dagelijks, wekelijks of maandelijks scannen naar alle nieuwe kwetsbaarheden en bedreigingen. Periodiek krijgt u een up-to-date-overzicht en bent u dus dadelijk op de hoogte mochten er nieuwe kwetsbaarheden gevonden worden.Zo krijgen we een uitgebreider inzicht inzake toegankelijkheid en veiligheid van uw IT-infrastructuur en applicaties.

UW VOORDELEN OP EEN RIJTJE

  • Dagelijks, wekelijks of maandelijks worden uw servers, netwerkcomponenten en applicaties gescand.
  • Opsporen en controle van o.a. open netwerkpoorten, applicaties, sterkte van wachtwoorden.
  • Alle informatie gaat versleuteld naar ons platform en wij ontvangen hier de rapporten van. De bevindignen worden steeds met u besproken. U kan ook zelf toegang krijgen tot uw eigen dashboard.
  • Door een ingebouwd alarm krijgen we direct een melding als er zich een ernstige dreiging voordoet.
  • Nieuw beveiligingsprobleem? Wij bekijken het en lossen het voor u op zonder dat u zich hier zorgen om moet maken.
  • Voldoet aan de wetgeving inzake informatiebeveiliging en privacy (GDPR)

MANAGED PENETRATIE TESTEN

Ons security-team met jarenlange ervaring zien erop toe dat uw beveiliging tegen binnendringers optimaal blijft. Indien er zich toch een probleem zou voordoen lossen zij het voor u onmiddellijk op.Door deze continu scanning en het geïntegreerde stille alarm zal onze dienst snel en doelgericht kunnen ingrijpen en het voor u oplossen.We bezorgen u een rapport met daarin ons advies voor verbeteringen, die we uiteraard ook voor u kunnen uitvoeren zonder uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten te hinderen.

BENIEUWD HOE UW IT INFRASTRUCTUUR BEVEILIGD IS VAN BUITENAF? VRAAG NU EEN PENETRATIETEST AAN 

Deze dienst bieden we aan in 3 verschillende flavors:

BASIC-
OPLOSSING

Als u voor de BASIS-oplossing kiest voeren wij een vulnerability scan uit. Deze scan zal uw web toepassing (site, shop, blog, platform) doorlichten op vlak van security zwakheden. De gevonden zwakheden worden in een geautomatiseerd rapport gegoten, en dienen na interpretatie als startpunt om de gevonden beveiligingslekken op te lossen.

STANDAARD-OPLOSSING

Indien uw bedrijf/klant niet over de juiste expertise beschikt om het geautomatiseerde rapport te interpreteren en tot actiepunten te vertalen, opteert u best voor de STANDAARD-oplossing. Hierbij zullen onze experten het resultaat van de vulnerability scan zelf onder de loep nemen en naar een duidelijk werkbaar document vertalen. Hierbij leggen we eerst de focus op de belangrijkste zwakheden (CRITICAL en HIGH). Daarna zullen we ook bekijken of die gevonden problemen effectief uitbuitbaar zijn door hackers of bad-bots (false/positive filtering). De conclusies en belangrijkste actiepunten worden bijgevolg samengevat in de management-samenvatting. De technische details van het ruwe rapport worden steeds toegevoegd.

ADVANCED-OPLOSSING

Wilt u weten hoe sterk uw web-oplossing in zijn totaliteit is raden we aan om nog één stap verder te gaan en, naast de automatische scan op zwakheden, ook het brein van een ethische hacker in te schakelen teneinde concrete business risico’s uit te spitten. In onze ADVANCED-oplossing zal een ethische hacker de gevonden zwakheden manueel in de praktijk toepassen, gevoelige informatie losweken, uw applicatie zo aanvallen dat uw business concreet geïmpacteerd kan worden. De gevonden en gelekte informatie zal op een heatmap weergegeven worden waarbij de kans dat het gebeurt in verhouding gezet wordt tot de impact ervan. Deze visuele voorstelling, samen met de management samenvatting én het technische rapport moet uw klant in staat stellen om:

  • Concrete zwakheden in kaart brengen en oplossen.
  • De relevantie van de gevonden zwakheden te toetsen aan concrete business risico’s.
  • Het management overtuigen van het belang van cyber defense en het opkrikken van het algehele security niveau.

Wij geven u graag antwoord op uw vragen


Ik ga akkoord met het Privacy beleid.